Welkom op onze website

Welkom op de website Nationaal en Internationaal Vervoer en Verzorging Overledenen, ook wel afgekort het NIVVO. Wij verzorgen o.a. binnen Europa het geconditioneerd vervoer over de weg, van en naar een thuisland van een overledene. Met een jaren lange ervaring verzorgen wij repatriëringen in opdracht voor diverse alarmcentrales, uitvaartondernemers, maar ook rechtstreeks in opdracht van particulieren. Repatriëren van overledenen is een specialiteit. Gespecialiseerde kennis is onontbeerlijk om een repatriëring succesvol te laten verlopen. Deze kennis hebben wij dan ook ruimschoots in huis. Daarnaast verzorgen wij ook het nationaal vervoer, verzorging van overledenen en overige facilitaire dienstverleningen aan. Zo zijn wij o.a. gespecialiseerd in lichaamsreconstructie.

 

Voorbereiden van de Repatriëring

Een goede voorbereiding van een repatriëring is een zeer belangrijk aspect. Wij zullen na het verzoek van een repatriëring direct contact opnemen met de diverse instanties. Ook moeten er veel documenten worden voorbereid voordat de repatriëring kan plaats vinden.

Aanvang van de Repatriëring

De repatriëring binnen Europa vangt aan zodra wij van de instanties bevestigd hebben gekregen dat een overledene vervoerd mag gaan worden. In de regel kan dit binnen 2 á 3 dagen na overlijden zijn. Er zijn uitzonderingen dat dit niet haalbaar blijkt. Dit heeft veelal te maken op welke wijze iemand is overleden.